Podstawą studiów romanistycznych jest dogłębna nauka języka francuskiego, włoskiego bądź hiszpańskiego. Czasami zaliczany jest to nich również język romański, niewielki jednak odsetek studentów podejmuje naukę na tym rzadkim w Polsce kierunku. Niemniej wszyscy studenci zgłębiają tajniki języka, kultury, historii i literatury. Najważniejszym z całego bloku przedmiotów jest oczywiście blok praktycznej nauki języka, jednak równie ważne są jego teoretyczne podstawy.

To właśnie ze względu na ten fakt gramatyka opisowa języka francuskiego stanowi tak ważny punkt edukacji wyższej. Osoby pragnąc nauczyć się dawnego języka dyplomacji i królów-słońca, powinni nastawić się, że będą musieli bliżej przyjrzeć się nie tylko warstwie praktycznie, ale też teoretycznej, przez co ich zasób wiedzy znacznie się zwiększy, dając dodatkową szansę na znalezienie dobrej pracy albo kontynuowanie studiów za granicą na francuskich uczelniach. Należy się przygotować na ćwiczenia z języka, który wyszedł z użycia oraz zasad, jakie rządzą dzisiejszym językiem pisanym i mówionym oraz regułami, jakie wykorzystywane były przy komponowaniu dawnych poematów czy innego dorobku literackiego. –