Każde dziecko ma bardzo rozwiniętą wyobraźnie oraz pokłady energii, które oczywiście muszą być wykorzystane, aby dziecko było szczęśliwe.

MIEJSCE ZABAW

Miejscem, w którym dzieci będą mogły otworzyć swoją wyobraźnię, pobawić się oraz wykorzystać swoją energię jest sala zabaw. W takim miejscu dzieci będą pod profesjonalną opieką animatorów oraz wychowawców. Bezpieczeństwo jest więc gwarantowane. Podczas pobytu w takim miejscu każde dziecko ma możliwość skorzystania z toru przeszkód, w którym będą znajdowały się zjeżdżalnie, przeszkody oraz kulki. Poza torem przeszkód dzieci będą mogły pobawić się tradycyjnymi zabawkami oraz edukacyjnymi – np. gry, zabawkowe sprzęty itp. Podczas przebywania w takim miejscu dzieci adaptują się do środowiska rówieśników.

ZAJĘCIA

Sala zabaw nie jest tylko miejscem, w którym dzieci się tylko tradycyjnie bawią. Jest to połączenie zabawy z edukacją. Poza zabawą najmłodsi rozwijają się poprzez zajęcia taneczne, wokalne, językowe. Organizowane są także konkursy (np. plastyczne, muzyczne, fizyczne) oraz konkurencje, podczas których dzieci mogą się wykazać oraz zdobyć niezapomniane wspomnienia.

POSIŁEK

W salach zabaw dzieci mają możliwość zjedzenia posiłku oraz napicie się. Każde takie miejsce posiada swoje menu, w którym znajdują się różne produkty. Może być to słodki poczęstunek, ale także zdrowy posiłek. Posiłek po zabawie jest bardzo ważny u dzieci, ponieważ po niej tracą oni wiele energii. Aby ją odzyskać konieczne jest skonsumowanie czegoś oraz napojenie się.