Zabawa odgrywa główną rolę w życiu dziecka i pomaga mu w pokonywaniu otoczenia. W trakcie zabawy dziecko bada swoje otoczenie, przetwarza wrażenia, doświadcza i komunikuje się z innymi.

W zabawie dziecko odkrywa swoje predyspozycje i zainteresowania. Poprzez zabawę dziecko rozwija się społecznie, emocjonalnie, motorycznie, językowo i intelektualnie. Zabawa i radość z wykonywanej czynności jest ważnym elementem procesu uczenia się dziecka. Kiedy dzieci próbują zrozumieć siebie i poznać swoje środowisko, często robią to w formie zabawy. Zabawy nie da się oddzielić od nauki.

Kiedy dzieci grają w gry fabularne, gry z regułami lub gry konstrukcyjne, rozwijają swoje myśli i hipotezy, które mogą sprawdzić same lub wspólnie z przyjaciółmi. W życiu codziennym dzieci istnieje wiele okazji, które można wykorzystać do poszerzania wiedzy matematycznej. Kiedy dzieci mają możliwość wprowadzania i nazywania przedmiotów w zabawny sposób, porządkowania ich według wielkości, wagi, objętości, długości, sortowania, porównywania, tworzenia różnych wzorów i prostych figur geometrycznych, odkrywają matematykę. Dzięki temu, że pojęcia matematyczne stają się częścią ich świata doświadczeń, dzieci rozwijają matematykę jako język.

Wszystko może być zabawą.

Wszystko, co dzieci widzą, słyszą, czują, trzymają i chwytają, szybko staje się zabawą. Jest to “sprawne zaangażowanie” dziecka w środowisko, w którym żyje. Dzieci chcą odkrywać, rozumieć, przybliżać swoje prawa i oswajać się z nieznanymi rzeczami. W przypadku dzieci nie ma rutyny, przyzwyczajeń, schematów zachowań. To właśnie ich świat, w którym ciągle spotykają się z nowym i z możliwościami działania, jest dla dzieci całkowicie naturalną motywacją/prowokacją do działania.

Zabawa staje się nauką.

Nie jest więc zaskoczeniem, jeśli badacze zabawy zakładają, że dzieci do szóstego roku życia bawią się przez około 15 000 godzin, czyli około 7 do 8 godzin dziennie! W tym miejscu pojawia się sekwencja rozwojowa psycholog -icznego uczenia się u dzieci: najpierw pojawia się emocjonalna nierównowaga między postrzeganiem a pragnieniem doświadczenia czegoś. Następnie dzieci kontynuują sprowokowaną czynność, odgrywając ją. Teraz ich emocjonalność staje się naprzemiennym napięciem i odprężeniem. Na koniec zastanawiają się nad tym, co było, jest i myślą o tym, co może/powinno być. Indywidualne i znaczące doświadczenia składają się na idee, perspektywy i stanowiska, które w podobnych sytuacjach zostały ponownie wykorzystane lub wcześniej odrzucone, są możliwe do przeniesienia lub muszą zostać zmienione.

Charakterystyka zachowań w czterech obszarach kompetencji.

Dzieci, które bawią się dużo i intensywnie (zwłaszcza ilościowo i jakościowo), dostrzegają swoją specyfikę, niepowtarzalność, możliwości i granice działania, swój świat uczuć i myśli. To prowokuje ich do głębszej zabawy. Z badań nad zabawą od lat wiadomo, że dzieci, które dużo się bawią, rozwijają i intensywnie poszerzają następujące cechy zachowania w czterech obszarach kompetencji niezbędnych do prowadzenia udanego stylu życia

  1. W obszarze emocjonalnym: rozpoznawanie, przeżywanie i przetwarzanie uczuć; lepsze radzenie sobie z rozczarowaniami i porażkami; łatwiejsze znoszenie trudnych sytuacji; mniejsza skłonność do agresji; wyraźniejsza odporność; większa wytrzymałość; doświadczanie większej satysfakcji; bardziej wyrównany stosunek podstawowych uczuć: strachu, radości, smutku, złości.
  2. W sferze społecznej: lepsza umiejętność słuchania podczas rozmów, mniejsze uprzedzenia wobec innych ludzi, większa chęć współpracy, większe poczucie odpowiedzialności, większa akceptacja zasad, lepsze postrzeganie niesprawiedliwości, intensywniejsze pielęgnowanie przyjaźni.
  3. W sferze motorycznej: dzieci szybciej reagują, mają większą płynność w zakresie ogólnych umiejętności motorycznych, lepszą koordynację ręka-oko oraz bardziej zróżnicowane umiejętności w zakresie motoryki dużej i małej, lepsze poczucie równowagi ciała i skuteczniejszą kontrolę intencji.
  4. W sferze poznawczej: dzieci wykazują się lepszym myśleniem sensomotorycznym (myślenie logiczne), lepszą zdolnością koncentracji, lepszą wydajnością pamięci, większą otwartością na percepcję, bardziej zróżnicowanym słownictwem, bardziej zróżnicowanym językiem, lepszym rozumieniem ilości, liczb, kolorów i kształtów, większą wyobraźnią i mądrzejszym rozumieniem prób manipulacji. Podczas zabawy dzieci uczą się umiejętności i zdolności niezbędnych do prowadzenia samodzielnego, bardziej odpowiedzialnego i częściowo autonomicznego życia, rozszyfrowywania sytuacji i pomagania w ich kształtowaniu, rozpoznawania potrzeb związanych z zachowaniami społecznymi oraz równoważenia własnych pragnień i potrzeb z pragnieniami i potrzebami innych osób.

Uderzające jest to, że zabawa u dzieci może być narzędziem ich holistycznego rozwoju, ponieważ pomaga im również odkrywać środowisko, w którym się rozwijają.